відповідальний виробник – відповідальна країна

Cоціальна відповідальність, як приклад демократичних цінностей

З розвитком суспільства змінюються відносини виробника і споживача. Виробник розглядається не тільки як суб’єкт, котрий створює певні товари та отримує прибуток за це, але і як соціально відповідальний суб’єкт.

Під соціальною відповідальністю розуміється врахування виробником не тільки власних інтересів, але і бажання взяти на себе відповідальність за вплив його діяльності на споживачів, працівників, суспільство, навколишнє середовище тощо. Виробник повинен мати соціально активну позицію, перебувати у гармонійному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі із суспільством, беручи участь у вирішенні найгостріших соціальних проблем.

Проект «мейд ін ЮЕЙ» (ЕВСВВУ) створений для популяризації та підтримки вітчизняних соціально відповідальних виробників.


У числі основних цілей проекту «мейд ін ЮЕЙ» (ЕВСВВУ) – збір коштів на будівництво та облаштування безкоштовних (благодійних) клінік для дітей, а також організація будь-якої допомоги дітям.

Автор і керівник проекту «мейд ін ЮЕЙ» (ЕВСВВУ) – Віталі Відаль.